Homeopathie

Homeopathie is een oude geneeswijze die tweehonderd jaar geleden is ontwikkeld door Samuel Hahnemann, een Duitse arts en scheikundige. Homeopaten blijven deze geneeswijze steeds verder ontwikkelen en verfijnen.

Met hulp van homeopathie behandel ik niet alleen de ziekte maar uw hele welzijn.

Naast uw lichamelijke klachten bespreek ik ook uw gemoedstoestand en uw mentale functioneren om een duidelijk beeld van u te krijgen. Wanneer is de klacht begonnen, hoe ervaart u de klacht, hoe gaat u ermee om, wat is de rode draad in uw verhaal? Ieder levensverhaal is uniek, het homeopathische middel past bij u als een sleutel in een slot.

Hoe verloopt een consultatie bij de homeopaat?

Afhankelijk van de duur van de klachten kan de weg naar gezondheid korter of langer zijn. Acute klachten kunnen snel genezen. Chronische klachten kunnen meer tijd nodig hebben. De consulten zijn in gespreksvorm. Het eerste consult duurt anderhalf uur. De vervolgconsulten duren een uur. Meestal zijn een paar consulten nodig. Mocht u daar prijs op stellen dan rapporteer ik naar de huisarts. Indien het nodig is verwijs ik u (terug) naar de huisarts.

Het eerste consult: het intakegesprek

Om u goed te kunnen helpen neem ik een intake-gesprek af, daarin leg ik uw dossier aan. We trekken voldoende tijd hiervoor uit (reken op 1.5 uur) om naar uw verhaal te luisteren, een aantal vragen bij te stellen en te zoeken naar een goed passend homeopathisch middel. Dat middel wordt bepaald aan de hand van uw huidige klachten, maar ook wordt er rekening gehouden met u als “persoon”, dit wil zeggen met uw karakter, gemoed, gewoontes en uw voorgeschiedenis. Als alle gegevens verzameld zijn, wordt door mij als homeopaat bekeken welke middelen vanuit de natuur op alle vlakken de meeste overeenkomsten vertonen met u. Uiteindelijk wordt er gestart met dat homeopathisch middel wat het best bij u en uw klachten past. Een aantal weken later tijdens de vervolgconsultatie wordt het effect bekeken en beoordeeld.

Vervolgconsultaties

Na het eerste consult wordt direct een afspraak gemaakt voor een vervolgconsult. Deze is 4 tot 6 weken na het eerste consult. De bedoeling van de vervolgafspraak is om te kijken of het homeopathische middel al dan niet de klachten verbetert. Indien dit het geval is,doet het homeopathische middel zijn werk. Indien er geen- of te weinig duidelijke verbetering is opgetreden, wordt er gekeken naar wat er in die weken bij uw situatie gebeurd of veranderd is. Het gebeurt dat iemand na inname van het eerste middel verbetert, maar helaas ook dat we meerdere homeopathische middelen moeten inzetten vooraleer de patiënt zich werkelijk beter voelt.