Opleiding /cursus

Basis cursus Wezensdelen

In deze korte kennismaking cursus neem ik je mee in de wereld van het ik. Leg ik je uit wat jouw wezensdelen zijn zodat je het denken, voelen, willen beter leert begrijpen. Hieronder een zeer beknopte uitleg en misschien heb je er ooit wel eens iets over gehoord of gelezen.

Het 3- ledig mensbeeld

De mens bestaat uit een fysiek lichaam, een ziel en de menselijke geest.
Het fysieke lichaam kunnen we vastpakken, de ziel heet meer algemeen bekend onze psyche (dat waarmee je naar de psycholoog kan gaan) en de geest is jouw individualiteit, dat extra stukje wat blijft leven na de dood en opnieuw geboren wordt.

Het fysieke lichaam ontwikkelt zich na de conceptie en verdwijnt na het sterven. Het is onze jas, onze zichtbare verschijningsvorm in dit aardse leven.

De geest is het deel van de mens wat na de dood blijft voortbestaan. De geest is altijd gezond en ontwikkelt zich gedurende meerdere levens.

De ziel  is de verbinding tussen lichaam en geest. Door de ziel is de geest in staat zich uit te drukken in dit leven. De ziel geeft uiting aan ons menselijk gedrag.

Denken, voelen, willen

Het denken vindt plaats in ons hoofd. Dit onbewust denken te leren beheersen.

Het willen  is de mens in balans dan is dat actief handelen.

Het voelen komt vanuit ons middengebied. Kinderen hebben buikpijn als ze zich ongelukkig voelen en wij kennen wel het gevoel van vlinders in onze buik of een gebroken hart.

Een goed evenwicht tussen het denken voelen en willen is de basis voor een gezonde ontwikkeling.

Het 4-ledig mensbeeld  onze Wezensdelen

Naast het 3-ledige mensbeeld, is er ook het 4-ledig mensbeeld. Het lichaam van de mens bestaat niet alleen uit datgene wat je ziet en wat tastbaar is. Je zou als je goed ‚kijkt‘ 4 onlosmakelijk met elkaar verbonden ‚lagen‘ ofwel wezensdelen in de mens kunnen zien b.v..

Het mineralenrijk
Alleen wat tastbaar is in de mens, noemt men het fysieke lichaam. In de mens schuilt een stuk van de wereld van de stenen-mineralen.

Het plantenrijk
Het alleen tastbare is levenloos, planten daarentegen leven, groeien en bloeien. Planten en bomen zijn ritmisch opgebouwd net als de ademhaling en de hartslag in het menselijk lichaam. Dat ritme en die groeikracht in de mens maken het verschil tussen een levend en een gestorven mens. Dit levende lichaam noemt men levenslichaam of etherlichaam.

Het dierenrijk
Het plantenrijk is door wortels verbonden aan de aarde. Dieren daarentegen kunnen zich vrij bewegen en worden gedreven door instincten. Onbewust en in lijn met de natuur zoeken zij voedsel, vechten en vluchten zij, en planten zij zich voort. Dat deel in de mens noemt men het astraal lichaam. Het levenslichaam leeft, het is als een mens in coma. Het astraallichaam geeft het organisme gevoelens, stemmingen, gedachten, het geheugen en de mogelijkheid actief te handelen.

Het mensenrijk
Dat wat de mensen onderscheidt van de dieren is het menselijk bewustzijn en de moraliteit. Mensen zijn in staat oorzaak en gevolg te zien en ze kunnen over zichzelf en hun gevoelens en hun handelen na denken. Dat specifiek menselijke deel in de mens noemt men het ik. Het is de kapitein op het schip. Diegene die bewust besluit iets wel of iets juist niet te doen. Hoe meer bewust je in het leven staat, hoe meer het ik aan het werk is.

Heeft deze beknopte uitleg je nieuwsgierig gemaakt en wil je weten hoe deze wezensdelen een 7 jaar ritme hebben in de ontwikkeling van de mens. Hoe de geest de arts is van het fysieke lichaam. Wat het bewust denken, voelen, willen tot toekomst creëert.

Meld je dan aan:

Investering in jezelf en je omgeving de kosten van de basis cursus zijn: € 150, – Inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en iets lekkers.

Cursus dagen 2024:

Vrijdag avond: 26 januari, 23 februari, 22 maart

Inloop: 19.30 uur – Start: 19.45 uur – Korte pauze- Einde: 22.00 uur

De cursus wordt gegeven door Monique Venema, ik ben praktiserend Klassiek Homeopaat sinds 2012.Voor verdere informatie: 06-29 55 14 20.
U kunt zich ook opgeven via info@venemahomeopathie.nl